Donează Acum
Skip to main content

Proiectul #FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Dumitru Moţoc este implementat de către Primăria Sectorului 5 în parteneriat cu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

Asociația GO-AHEAD (P2) face parte din Consorțiul care implementează proiectul #FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod SMIS 133240, alături de Primăria Sectorului 5  – lider de parteneriat și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc (P1).

Proiectul #FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc s-a situat pe locul 1 pe zona București- Ilfov, pe lista proiectelor aprobate.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării la învățământul antepreșcolar cu 61 de copii din Sectorul 5, (dintre care min. 31% vor fi copii aparținând minorității rome și minim 4 cu CES/dizabilități) prin dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară ca urmare a extinderii Grădiniței Dumitru Moțoc, organizării de activități de orientare, consiliere și conștientizare a părinților/tutorilor/persoanelor care au în grijă copiii, asigurarea resurselor umane calificate și încurajarea modurilor creative de predare-evaluare.
În cadrul proiectului se vor desfășura activități de consiliere a părinților și profesorilor, de formare a cadrelor didactice și de elaborare a unui set de materiale auxiliare.

Programele de formare pentru grupul țintă constituit din 30 persoane din Categoria personal didactic/personal de sprijin sunt următoarele:

1.    Desfășurarea programului de formare “Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor si elevilor” (90 de ore de formare, min. 15 profesori participanți)
2.    Desfășurarea programului de formare “Tehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES” (90 de ore de formare, min. 15 profesori participanți)
3.    Cursuri de specializare educator puericultor și educator specializat (30 de profesori participanți)
4.    Workshop-uri de terapie prin artă pentru personalul didactic

Asociația GO-AHEAD va organiza cele două programe de formare din cadrul proiectului și va implementa activitatea de consiliere, folosind în acest scop și Platforma CONSILIERUL TĂU VIRTUAL, care va avea un caracter interactiv fiind ușor de folosit, iar utilizatorii având posibilitatea de a aborda subiectele care îi interesează cu mai multă ușurință, dat fiind caracterul confidențial al sesiunilor. Mai mult, părinții își pot crea useri pentru a comunica, prin intermediul forumurilor, cu alți părinți, sau pot consulta articolele publicate pe platformă de către consilieri.

De asemenea, Asociația va elabora un set de materiale auxiliare care să vină în sprijinul desfășurării activității cadrelor didactice din unitatea de educație timpurie, dezvoltând subiecte de interes general si complementare celor din curriculum național. Temele generale care vor fi abordate în materialele auxiliare elaborate sunt: activități senzoriale, nutriție și sănătate, dezvoltarea comunicării la copiii de vârstă mică.

Prin acest proiect și folosindu-se de experiența sa anterioară, ASOCIAȚIA GO-AHEAD contribuie la dezvoltarea sectorului de educație timpurie.

Primăria Sectorului 5- București, împreună cu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și cu Asociația ”GO-AHEAD”  implementează proiectul „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc” – POCU/664/6/2/133240.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Comunicatul de lansare a proiectului din 24.06.2021 cu privire la proiect este disponibil online pe website-ul Primăriei sectorului 5 – www.sector5.ro – Comunicat lansare

Informații actualizate despre proiectul „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc” – POCU/664/6/2/133240 sunt disponibile pe paginile oficiale ale proiectului: https://www.facebook.com/FAPTEColegiulMotoc

Comunicat de presa ASOCIATIA GO-AHEAD_ FAPTE_ 29 iulie_2021

Despre Asociația GO-AHEAD

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală înființată în august 2017 a cărei Misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.
Asociația GO-AHEAD – www.go-ahead.ro | +40 747 269 737,  +40 724 728 131 | office@go-ahead.ro

 

Share