Strategii de prevenire și combatere a fenomenului bullying

SCURTĂ DESCRIERE

 

Programul de formare “Strategii de prevenire și combatere a fenomenului bullying”, cu o durată de 90 de ore distribuite astfel: activități teoretice – 27 ore (30%); aplicații practice – 54 ore (60%) și evaluare – 9 ore (10%), își propune să creeze contextul de învățare în care cadrele didactice să dobândească abilitățile necesare pentru a recunoaște, interveni eficient și preveni situațiile de bullying din școala în care activează. Din cele 90 de ore de formare, 42 de ore se vor desfășura online.

 

În cadrul acestui curs vor dobândi informațiile necesare pentru a înțelege acest fenomen și a-l diferenția de alte forme de agresivitate, vor avea ocazia să își deconstruiască miturile pe care le-ar putea avea legat de bullying, vor dobândi abilitățile de a ”radiografia” situațiile de bullying și a identifica protagoniștii și vor lua la cunoștință de datele statistice care ilustreagă destul de obiectiv gravitatea lucruilor în raport cu acets fenomen în școlile din România, dar și de consecințele acestuia care sunt de fapt și unul din argumentele pe care se bazează oferirea acestui curs - nevoia de a susține cadrele didactice prin antrenarea lor în utilizarea de strategii a căror eficiență a fost validată empiric în studii riguroase din literatura de specialitate care pot reduce și preveni bullying-ul.

 

BENEFICII:

 

 • Dobândirea de noi compețente metodologice, comunicare și relaționare, de evaluare a elevilor, psiho-sociale, tehnice și tehnologice, managementul carierei;
 • Dobândirea a 22 credite profesionale transferabile;
 • Dobândirea de cunoștinte, abilități, tehnici, instrumente specifice, legate de bullying și dezvoltarea altor abilități precum: capacitatea de a lucra în echipă, respectul pentru sine şi celălalt, dezvoltarea abilităților de exprimare liberă, în fața unui auditoriu, dezvoltarea abilităților de argumentare a unui punct de vedere, dezvoltarea inteligenţei emoţionale, dezvoltarea încrederii în sine şi în ceilalţi;
 • Fiecare participant va avea oportunitatea de a aduce în discuție cazuistica personală și va putea beneficia de experiența celorlalți participanți la grup;
 • Dezvoltarea capacității de a recunoaște posibilele ”victime” și posibilii ”agresori”, prin informațiile oferite privind profilul psihologic al acestora, posibilele căi etiologice precum și formele în care se poate manifesta comportamentul de tip bullying, atât în mediul real, cât și în mediul virtual;
 • Oportunitatea de a exresa variatele tehnici și metode de prevenire și combatele a bullyingului propuse sub ghidarea unor formatori cu experiență în gestionarea acestei problematici în rândul elevilor.

 

TEMATICĂ

 

 • Fenomenul bullying – delimitări conceptuale;    
 • Bullying și victimizare: caracteristici, forme de manifestare;    
 • Strategii pentru identificarea timpurie și intervenția adecvată în cazuri de bullying;    
 • Instrumente pentru prevenirea bullying-ului în școală.

 

CRITERII DE SELECȚIE:

 

Programul de formare se adresează: personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal de predare, personal de conducere, de îndrumare și de control).

 

LOCAȚII DE DESFĂȘURARE:

 

 • Online sincron (Zoom), asincron (pe platforma de eLearning)