Școala incluzivă - Tehnici aplicabile copiilor cu CES în procesul de predare-învățare

SCURTĂ DESCRIERE:

 

Programul de formare “Școala incluzivă - Tehnici aplicabile copiilor cu CES în procesul de predare-învățare”, cu o durată de 90 de ore distribuite astfel: activități teoretice – 27 ore (30%); aplicații practice – 54 ore (60%) și evaluare – 9 ore (10%), își propune să introducă cadrele didactice în problematica modului în care trebuie sistematizat procesul educației pentru copiii cu CES și oferă informații și pârghii de abordare la clasă a problemelor lor, inclusiv pentru recunoașterea unor tulburări și dificulțăți în cazul copiilor și tinerilor nediagnosticați. 

 

BENEFICII:

 

 • Dobândirea de cunoștinte, abilități, tehnici, instrumente specifice necesare pentru a lucra cu elevi cu nevoi educative speciale;
 • Dobândirea a 22 credite profesionale transferabile;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor cadrelor didactice de a lucra cu elevii cu CES;
 • Dezvoltarea capacității de a recunoaște copiii nediagnosticați, dar și de a aborda corect posibilele tulburări și dificultăți.

 

TEMATICĂ

 

 • Tehnici de construire a abordării psihopedagogice pentru elevii cu dizabilități și/sau nevoi educaționale speciale 
 • Dificultăți de învățare (dislexie, discalculie, disgrafie, dispraxie) 
 • Tulburări de comunicare (expresie lingvistică, tulburări fonologice, stuttering)
 • Probleme de auz 
 • Tulburari de dezvoltare 
 • Tulburari psihice și emotionale 

 

CRITERII DE SELECȚIE:

 

Programul de formare se adresează: personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal de predare, personal de conducere, de îndrumare și de control).

 

LOCAȚII DE DESFĂȘURARE:

 

 • Online sincron (Zoom), asincron (pe platforma de eLearning)