Metode de eficientizare a activității profesionale prin utilizarea TIC

SCURTĂ DESCRIERE:

 

Programul de formare “Metode de eficientizare a activității profesionale prin utilizarea TIC”, cu o durată de 90 de ore distribuite astfel: activități teoretice – 27 ore (30%); aplicații practice – 54 ore (60%) și evaluare – 9 ore (10%), își propune să răspundă nevoilor personalului auxiliar și nedidactic de a acumula cunoștințe de utilizare a instrumentelor TIC, atât pentru formarea lor continuă profesională, cât și pentru a oferi sprijin elevilor și copiilor. Nu doar cadrele didactice au nevoie de cunoștințe și aptitudini de utilizare a TIC în activitatea lor, ci și personalul auxiliar și nedidactic care susține activitatea didactică și care poate avea o influență benefică în comunicarea cu elevii.

 

BENEFICII:

 

 • Dobândirea de noi cunoștințe de operare PC și dezvoltarea interesului față de metode noi de a integra noile tehnologii și de a eficientiza ritmul zilnic de lucru;
 • Cunoașterea și utilizarea practică a instrumentelor TIC și echipamentelor IT;
 • Planificarea, organizarea și desfășurarea eficientă activității prin utilizarea unor instrumente TIC și echipamente IT;
 • Cunoașterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru.

 

TEMATICĂ

 

 • Sisteme de operare 
 • Echipamente IT 
 • Microsoft office 
 • Internetul 

 

CRITERII DE SELECȚIE:

 

Programul de formare se adresează personalului didactic auxiliar și nedidactic. Funcţiile didactice auxiliare sunt de asemenea stabilite în cadrul Statutul personalului didactic (Legea 128/1997) şi sunt următoarele: bibliotecar, documentarist, redactor, informatician, laborant, tehnician, pedagog-şcolar, instructor-animator, instructor de educaţie extraşcolară, asistent social, corepetitor.

 

LOCAȚII DE DESFĂȘURARE:

 

 • Liceul Banatean Otelu Rosu, Jud. Caraș-Severin
 • Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Cluj-Napoca, Jud. Cluj
 • Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orastie, Jud. Hunedoara
 • Liceul Tehnologic Mecanic Campina, Jud. Prahova
 • Colegiul „Ferdinand I” Maneciu, Jud. Prahova
 • Colegiul Tehnic de Transporturi si Telecomunicatii „I.C.Bratianu” Satu Mare, Jud. Satu Mare
 • Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, Jud. Satu Mare
 • Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, Jud. Suceava
 • Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud
 • Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău, Jud. Bacău