Metode de eficientizare a activității profesionale prin utilizarea TIC

SCURTĂ DESCRIERE:

 

Programul de formare “Metode de eficientizare a activității profesionale prin utilizarea TIC”, cu o durată de 90 de ore distribuite astfel: activități teoretice – 27 ore (30%); aplicații practice – 54 ore (60%) și evaluare – 9 ore (10%), își propune să răspundă nevoilor personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de a acumula cunoștințe de utilizare a instrumentelor TIC, atât pentru formarea lor continuă profesională, cât și pentru a oferi sprijin elevilor și copiilor. 

 

BENEFICII:

 

 • Dobândirea de noi cunoștințe de operare PC și dezvoltarea interesului față de metode noi de a integra noile tehnologii și de a eficientiza ritmul zilnic de lucru;
 • Cunoașterea și utilizarea practică a instrumentelor TIC și echipamentelor IT;
 • Planificarea, organizarea și desfășurarea eficientă activității prin utilizarea unor instrumente TIC și echipamente IT;
 • Cunoașterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru;
 • Obținerea a 22 credite profesionale transferabile.

 

TEMATICĂ

 

 • Sisteme de operare 
 • Echipamente IT 
 • Microsoft office 
 • Metode colaborative de lucru
 • Aplcații mobile
 • Resurse ce pot fi utilizate la clasă
 • Securitatea pe internet
 • Drepturile de autor

 

CRITERII DE SELECȚIE:

Programul de formare se adresează personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. 

 

LOCAȚII DE DESFĂȘURARE:

 

 • Online sincron (Zoom), asincron (pe platforma de eLearning)