GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!, un nou proiect al Asociației GO-AHEAD

Proiectul este derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021.

COMUNICAT DE PRESĂ
Data 6 iunie 2023
GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!, un nou proiect al Asociației GO-AHEAD

 

Proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! este un proiect nou ce se va derula în perioada 1 mai 2023 – 30 aprilie 2024. 

Proiectul este derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii publice a societății civile în rândul a minimum 50.000 de persoane, precum și a gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de dezvoltare personală implementate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și comunităților prin caravana și conferința națională “GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM”, care implică peste 5.200 persoane, dublate de campanii media, influencing și parteneriatul cu Art for Change Foundation din Norvegia.

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! este caravana schimbării mentalităților referitoare la nevoia tinerilor de dezvoltare personală și consiliere, dar și a celor referitoare la vizibilitatea, imaginea publică și încrederea în societatea civilă, caravană care va ajunge în 35 de licee și 8 regiuni și astfel la peste 5005 elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai sectorului public, privat și academic.

Durata proiectului: 12 luni
Suma solicitată: 74.969 EURO

 

OBIECTIVE SPECIFICE
OS1. Îmbunătățirea percepției publice, creșterea vizibilității și recunoașterii importanței activităților desfășurate de societatea civilă prin interacțiuni directe cu 5005 elevi, profesori, directori, reprezentanți ai sectorului academic, public și de afaceri prin activități de Affirmative Art, dezvoltare personală, conștientizare, documentare și proiecție de film și pe de altă parte prin campanii media, conștientizare și popularizarea filmului documentar către peste 50.000 de persoane. 
OS2. Creşterea participării cetăţenilor în organizaţiile societăţii civile prin cooptarea a 20 de voluntari, 200 de donatori și 10 suporteri (ambasadori) în cadrul GO-AHEAD care să susțină activ dezvoltarea personală și misiunea Asociației în cadrul liceelor tehnologice din România. 

 

GRUPURILE ȚINTĂ ALE PROIECTULUI
Ne adresăm mediului educațional, cu precădere liceelor tehnologice asupra cărora vizăm un impact considerabil și o schimbare a mentalităților, acesta fiind și domeniul în care activăm și în care ne desfășurăm activitatea și proiectele. 
Vom selecta din minimum 35 de licee: 180 profesori, 4375 elevi, 350 părinți, iar din comunitățile asociate 40 de reprezentanți ai autorităţilor de decizie. 
Totodată, vizăm 50 de reprezentanți ai sectorului de afaceri și 10 ai celui academic, direct interesați de tineri din perspectiva unor potențiali angajatori sau viitori profesori, și care vor fi identificați din rețelele și parteneriatele noastre. 
Activități desfășurate: conștientizare, Affirmative art, dezvoltare personală, participare la documentare și proiecție film documentar, acces la dezbateri, întâlniri de informare/conştientizare, acces la conținutul creat în campaniile media.

 

REZULTATE

  • 200 donatori, 10 ambasadori, 20 voluntari atrași
  • 50.000 de persoane beneficiare de campanii de conștientizare privind rolul organizațiilor societății civile în societate
  • Minimum 30 materiale video create ca urmare a parcurgerii cursului postate pe paginile de social media
  • Minimum 5 persoane care devin influenceri pentru cauza asociației 
  • 1 film documentar realizat
  • 1 caravană ce va ajunge în 12 licee tehnologice 
  • 12 ateliere affirmative art desfăşurate, cu minim 30 de participanţi fiecare 
  • 1 conferință de dezvoltare personală desfășurată cu minim 100 participanți

Continuăm astfel, la nivel național, inițiative similare ale Asociației Go-Ahead, care ne-au arătat impactul pozitiv extraordinar avut de orele de dezvoltare personală și terapie de grup pentru elevi și profesori din licee tehnologice și mergem înainte tot către această filieră educațională, pentru a schimba stigmatul pus acestora și a-i ajuta pe elevii aflaţi în situații de vulnerabilitate să devină cea mai bună versiune a lor. 
Conferința de start a proiectului, în cadrul căreia vor fi discutate aspecte precum rolul organizațiilor neguvernamentale în dezvoltarea societății ca întreg, importanța consilierii și dezvoltării personale în creșterea unei generații sănătoase și active, va fi organizată 
în perioada următoare – mai multe detalii vor fi publicate pe paginile de social media ale 
proiectului.

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați managerul de proiect, Georgiana Tudora, la georgiana.zarcu@gmail.com / 0765 478 100.