logo proiect

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

 

Proiectul este derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art of Change Foundation din Norvegia și beneficiază de o finanțare de 74.968,80 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citiznes Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro 
 
SCOPUL PROIECTULUI

Îmbunătățirea imaginii publice a societății civile în rândul a minim 50.000 de persoane, precum și a gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de dezvoltare personală implementate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și comunităților prin caravana și conferința finală GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM care implică peste 5.005 persoane, dublate de campanii media, influencing și parteneriatul cu Art of Change Foundation din Norvegia.
 
OBIECTIVE SPECIFICE

 • OS1:  Îmbunătățirea percepției publice, creșterea vizibilității și recunoașterii importanței activităților desfășurate de societatea civilă prin interacțiuni directe cu 5005 elevi, profesori, directori, reprezentanți ai sectorului academic, public și de afaceri prin activități de Affirmative Art, dezvoltare personală, conștientizare, documentare și proiecție de film și pe de altă parte prin campanii media, conștientizare și popularizarea filmului documentar către peste 50.000 de persoane.
 • OS2:  Creșterea participării cetățenilor în organizațiile societății civile prin cooptarea a 20 de voluntari, 200 de donatori și 10 suporteri (ambasadori) în cadrul GO-AHEAD care să susțină activ dezvoltarea personală și misiunea asociației în cadrul liceelor tehnologice din România.

 
GRUP ȚINTĂ

 • Minim 35 licee tehnologice participante
 • 180 profesori
 • 4375 elevi
 • 350 părinți
 • 40 de autorități de decizie
 • 50 de reprezentanți ai sectorului de afaceri
 • 10 reprezentanți ai sectorului academic
 • 360 de persoane din 12 licee tehnologice participante la activități de dezvoltare personală și Affirmative Art, documentare și proiecție film documentar, acces la dezbateri, întâlniri de informare/conștientizare, acces la conținutul creat în campaniile media

REZULTATE AȘTEPTATE

 • 1 strategie și un plan de comunicare și creștere a numărului de susțintători
 • 1 studiu de impact
 • Minim 10 parteneriate încheiate cu sectorul guvernamental/ de afaceri/ academic
 • 1 campanie de conștientizare privind rolul societății civile în societate
 • 200 donatori
 • 10 ambasadori
 • 20 voluntari
 • Minim 5 apariții în presă, radio, TV
 • 50.000 de persoane beneficiare de campanii de conștientizare privind rolul organizațiilor societății civile în societate
 • 1 curs comunicare socială prin video content pentru ambasadori, voluntari și influenceri
 • Minim 15 persoane instruite 
 • Minim 5 persoane care devin influenceri pentru cauza asociației
 • 1 film documentar de 50 minute pentru prezentarea la orele de dirigenție și la ședințele cu părinții
 • 1 film documentar (versiune cinema) de 70-90 minute
 • 1 trailer al filmului documentar
 • 1 caravană GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM
 • 12 ateliere de affirmative art desfășurate, cu câte minim 30 de participanți fiecare
 • Minim 12 video testimoniale
 • Minim 35 de licee participante la caravană
 • Minim 5005 persoane implicate în activități ale organizațiilor societății civile (180 profesori, 4375 elevi, 350 părinți, 100 de reprezentanți ai sectorului academic, public și de afaceri)
 • 1 conferință de dezvoltare personală cu minim 100 participanți
 • Minim 10 video testimoniale aferente conferinței

INDICATORI

 • Număr de persoane implicate în activități ale organizațiilor societății civile – 5.005
 • Număr de persoane beneficiare de campanii de conștientizare privind rolul organizațiilor societății civile în societate – 50.000

DURATĂ IMPLEMENTARE:  01.05.2023 – 30.04.2024 (12 luni)

 

METODOLOGIE SELECȚIE LICEE

 

 

În cadrul proiectului GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!, derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation din Norvegia, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, lansăm metodologia de selecție a liceelor tehnologice în care vom desfășura Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!

 

Prin prezenta metodologie, se urmărește selectarea a 12 licee tehnologice, cel puțin un liceu tehnologic din fiecare regiune de dezvoltare și 4 licee tehnologice din București. Înscrierea are loc în perioada 1-15 iulie și este voluntară.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să parcurgeți integral metodologia atașată.

 

Mult succes!