FINANȚĂRI

GRIT4EDU

TITLU PROIECT: GRIT4EDU
Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe

Cetățenie activă într-o lume digitală

TITLU PROIECT: Cetățenie activă într-o lume digitală
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020