#FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc

Cod SMIS 133240
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

BENEFICIAR: Primăria Sectorului 5

PARTENERI:
Partener 1 – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc
Partener 2 – Asociația GO-AHEAD

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI constă în creșterea participării la învățământul antepreșcolar cu 61 de copii din Sectorul 5, (dintre care min 31% vor fi copii aparținând minorității roma și minim 4 cu CES/dizabilități) prin dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară ca urmare a extinderii Grădiniței Dumitru Moțoc, organizării de activități de orientare, consiliere si conștientizare a părinților/tutorilor/persoanelor care au în grijă copiii, asigurarea resurselor umane calificate și încurajarea modurilor creative de predare-evaluare. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE
OS1. Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, înființarea de grupe de educație antepreșcolară prin extinderea Grădiniței “Dumitru Moțoc” din Sectorul 5 București și înscrierea a 61 de copii cu vârste cuprinse între 0-2 ani, din care 31% roma, în grupele nou înființate. 
OS2. Participarea a minim 61 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, din Sectorul 5 al Municipiului București, la activități care vizează îmbunătățirea competențelor parentale, prin workshop-uri și sesiuni de informare și consiliere. 
OS3. Îmbunătățirea competențelor a minim 30 de persoane din categoria personalului didactic pe tematicile: Educator specializat, Educator puericultor, Evaluarea și Dezvoltarea Personală a Copiilor și Elevilor și Școala incluzivă - Tehnici aplicabile copiilor cu CES în procesul de predare-învățare. 


GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI este alcătuit din 152 persoane, care vor fi selectate, astfel: 

  • 61 Copii de vârstă antepreșcolară (0-2 ani) din Sectorul 5, din care minim 31% de copii aparținând minorității roma 
  • 61 Părinți/tutori/persoane care au în grijă copii cu părinții plecați la munca în străinătate, ai copiilor selectați, care vor participa la workshop-uri de educație parentală, ședințe de informare si consiliere. 
  • 30 persoane din Categoria personal didactic/personal de sprijin: personal al Grădiniței Dumitru Moțoc, personal nou angajat pentru funcționarea grupelor de antepreșcolar, dar și personal din alte unități de educație timpurie din S5, care participă la workshop-uri, cursuri de formare profesională acreditate pentru îmbunătățirea nivelului de competențe și certificarea acestora (1 curs educator specializat ANC – 15 cadre didactice, 1 curs educator puericultor, acreditat ANC – 15 cadre didactice; la cursurile Evaluarea și Dezvoltarea Personală a Copiilor și Elevilor și Școala incluzivă - Tehnici aplicabile copiilor cu CES în procesul de predare-învățare, acreditate MEN - cate 15 persoane la fiecare curs).

DURATA PROIECTULUI: 30 de luni
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 4,775,441.58 LEI
VALOARE TOTALĂ NERAMBURSABILĂ: 4,680,345.75 LEI
VALOAREA AFERENTĂ P2 – ASOCIAȚIA GO-AHEAD – 1,000,650.46 LEI