Consilierea elevilor în vederea orientării școlare și profesionale de succes

SCURTĂ DESCRIERE:

 

Programul de formare “Consilierea elevilor în vederea  rientării școlare și profesionale de succes”, cu o durată de 60 de ore, vizează abilitarea cadrelor didactice pentru a facilita acest proces anevoios pe care trebuie să-l parcurgă elevii și atinge puncte esențiale care este nevoie să fie atinse și explorate de către elevi. Programul de formare va aborda aspecte ce țin de autocunoaștere și imaginea pe care o au despre ei înșiși, capacitatea de a comunica eficient și a gestiona inerentele conflicte care survin, capacitatea de a se prezenta pe sine și a utiliza strategii de marketing personal, capacitatea de a-și gestiona propriul proces de învățare și a stăpâni deprinderi eficiente de studiu și strategii de învățare, capacitatea de a-și gestiona cu succes stresul, în special în contexte de evaluare, dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor, unul din cei mai importanți predictori ai succesului academic, dar și social, capacitatea de a sintetiza toate aceste informații relevamte despre sine pentru a-și construi o identitate vocațională în baza căreia și a condițiilor externe să poată lua decizii adecvate privind propria carieră și de a-și construi o carieră în acrod cu propriul sistem axiologic și aspirațional.

Orientarea programului de formare este preponderent practică, astfel că participanții vor avea oportunitatea nu doar de a pune în practică informațiile transmise, ci, prin participarea activă de a se dezvolta personal, de a-și întări încrederea în propria persoană, în capacitatea de a-și argumenta punctele de vedere și a susține o perspectivă asupra lucrurilor, vor avea oportunitatea de a-și dezvolta propriile abilități de exprimare liberă și de a oferi propriile exemple de bună practică și a împărtăși propria experiență cu ceilalți participanți.

 

BENEFICII:

 

 • Dobândirea de noi competențe metodologice, comunicare și relaționare, de evaluare a elevilor, psiho-sociale, tehnice și tehnologice, managementul carierei;

 • Dobândirea a minimum 18 CPT - maximum 20 CPT;

 • Fiecare participant va avea oportunitatea de a aduce în discuție cazuistica personală și va putea beneficia de experiența celorlalți participanți la grup;

 • Dobândirea de cunoștințe, abilități, tehnici, instrumente specifice, legate de consilierea elevilor și orientării vocaționale, precum și dezvoltarea altor abilități precum: capacitatea de a lucra în echipă, respectul pentru sine şi celălalt, dezvoltarea abilităților de exprimare liberă, în fața unui auditoriu, dezvoltarea abilităților de argumentare a unui punct de vedere, dezvoltarea inteligenţei emoţionale, dezvoltarea încrederii în sine şi în ceilalţi;

 • Acoperirea unor aspecte ce țin de autocunoaștere și imaginea și stima de sine a elevilor, capacitatea de a comunica eficient și a gestiona conflictele, capacitatea de a-și gestiona propriul proces de învățare și a stăpâni deprinderi eficiente de studiu și strategii de învățare, capacitatea de a sintetiza toate aceste informații relevamte despre sine pentrua-și construi o identitate vocațională.

 

TEMATICĂ

 

 • Noțiuni introductive privind consilierea și orientarea școlară și profesională

 • Autocunoaștere și dezvoltare personală

 • Abilități de comunicare. Gestionarea conflictelor

 • Managementul informațiilor si învățării

 • Stresul și controlul stresului

 • Inteligența emoțională

 • Consiliere în carieră

 

CRITERII DE SELECȚIE:

 

Programul de formare se adresează: personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal de predare, personal de conducere, de îndrumare și de control).

 

LOCAȚII DE DESFĂȘURARE:

 

 • Online sincron (Zoom), asincron (pe platforma de eLearning)