Comunicate

Finalizarea proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație

480 de eleve, 210 profesori și alte peste 2000 de persoane din județele Neamt și Suceava au beneficiat timp de 2 ani de programe specifice în vederea creșterii nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, problematica de gen și accesul la educație

 Asociația GO-AH

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de formare Managementul schimbării, și managementul într-o lume VUCA, în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de formare Managementul schimbării, și managementul într-o lume VUCA, în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” – Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411. Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

Toți cei interesați sunt rugați să transmită oferte până la data de 03.03.2023, ora 16:00.

 

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru achiziția unui instrument de comunicare, învățare și evaluare colaborativă la nivel de grup țintă

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru achiziția unui instrument de comunicare, învățare și evaluare colaborativă la nivel de grup țintă în cadrul proiectului GRIT4EDU, Cod SMIS 2014+: 153367

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 03 martie 2023

Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

Necesitatea orelor de consiliere și dezvoltare personală în Liceele Tehnologice

Necesitatea consilierii și dezvoltării personale în liceele tehnologice este subliniată de rezultatele obținute în urma Studiului ,,Analiza nevoilor elevilor din Liceele Tehnologice. De ce avem nevoie de consiliere și dezvoltare personală?’’ – realizat de Rodica-Corina Andrei, Sociolog și Doctor în Științe Politice și Adeline Duca – Director Fundraising pentru   Asociația GO-AHEAD.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de organizare evenimente, în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de organizare evenimente, în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă” – Cod SIPOCA 1041/ Cod MySMIS2014 + 151412.

 

Toți cei interesați sunt rugați să transmită oferte până la data de 22.02.2023, ora 16:00.

 

Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de organizare evenimente, în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de organizare evenimente, în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” – Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411. Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de realizare materiale audio-video, în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de realizare materiale audio-video, în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” – Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411. Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Toți cei interesați sunt rugați să transmită oferte până la data de 17.02.2023, ora 16:00.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de formare comunicare și promovare, în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de formare comunicare și promovare, în
cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă” – Cod SIPOCA 1041/ Cod
MySMIS2014+ 151412.


Toți cei interesați sunt rugați să transmită oferte până la data de 08.02.2023, ora 16:00.


Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București,
România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru achiziția unui instrument de comunicare, învățare și evaluare colaborativă la nivel de grup țintă

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru achiziția unui instrument de comunicare, învățare și evaluare colaborativă la nivel de grup țintă în cadrul proiectului GRIT4EDU, Cod SMIS 2014+: 153367

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 03.02.2022

Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de realizare materiale audio-video, în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de realizare materiale audio-video, în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă” – Cod SIPOCA 1041/ Cod MySMIS2014+ 151412

Toți cei interesați sunt rugați să transmită oferte până la data de 31.01.2023, ora 16:00.

Rezultate obținute în al doilea an de proiect ZEST4EDU - O nouă perspectivă în educație

În anul 2 de activitate în cadrul proiectului ZEST4EDU - O nouă perspectivă în educație, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO-AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia au adus un aport important în implementarea proiectului.


Rezultatele principale obținute în perioada 16.11.2021-16.11.2022:

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii dezvoltare program de formare ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă”

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru serviciidezvoltare program de formare ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă” în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”, Cod SIPOCA/SMIS2014 – 1084/151411.


Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 21.12.2022, ora 16:00.


Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

Demarare proiect GRIT4EDU cod SMIS 153367

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectiv specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând minorităților roma și elevii din mediul rural / Obiectiv specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Mesaje de motivație, curaj și determinare transmise de speakerii invitați la cel de-al doilea eveniment de conștientizare al Campaniei #CurajulNUareGen, organizat de Asociația GO-AHEAD în județul Suceava

curs

Joi, 20 octombrie 2022, la Palatul Alexander din Suceava  a avut loc cel de-al doilea Eveniment de Conștientizare al Campaniei #CurajulNUareGEN desfășurat de Asociația GO-AHEAD împreună cu Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație.