Comunicate

Demarare proiect GRIT4EDU cod SMIS 153367

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectiv specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând minorităților roma și elevii din mediul rural / Obiectiv specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Mesaje de motivație, curaj și determinare transmise de speakerii invitați la cel de-al doilea eveniment de conștientizare al Campaniei #CurajulNUareGen, organizat de Asociația GO-AHEAD în județul Suceava

curs

Joi, 20 octombrie 2022, la Palatul Alexander din Suceava  a avut loc cel de-al doilea Eveniment de Conștientizare al Campaniei #CurajulNUareGEN desfășurat de Asociația GO-AHEAD împreună cu Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii pentru evenimente - speaker/moderator evenimente conștientizare

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii pentru evenimente - speaker/moderator evenimente conștientizare, în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 03.10.2022, ora 16:00.

 

Ofertele se depun electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro .

Comunicat de presă - Lansare proiect „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/MySMIS: 1084/151411

Asociația GO-AHEAD implementează începând cu 08.07.2022 proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/ MySMIS: 1084/151411, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul se derulează cu sprijinul Primăriei Sectorului 4, în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală semnat în martie 2021.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii formare profesională - curs comunicare externă

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii formare profesională - curs comunicare externă.

 

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii formare profesională - curs comunicare externă, în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 12.08.2022, ora 16:00.

 

CĂUTĂM VOLUNTARI

Vrei să iei parte la un proiect educațional menit să schimbe mentalități?
Îți dorești să te implici în activități educaționale ce au scopul de a oferi șanse egale la educație fetelor, de a reduce abandonul școlar și a crește calitatea actului de învățământ?
Te așteptăm în echipa noastră!

 
Cine suntem?
 
Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este schimbarea la nivelul educațional (șanse egale, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). 

Rezultate obținute în primul an de proiect „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153

🎓În primele 12 luni de activitate în cadrul proiectului „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița și cu Asociația ”GO-AHEAD” au adus un aport important în implementarea proiectului.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de terapie de grup pentru elevi si profesori

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de terapie de grup pentru elevi si profesori în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 15.10.2021, ora 16:00.

Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii formare profesională - curs fundraising on-line

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii formare profesională - curs fundraising on-line în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 08.10.2021, ora 16:00.

Asociația GO-AHEAD partener în proiectul #FAPTE – Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

Asociația GO-AHEAD (P2) face parte din Consorțiul care implementează proiectul #FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod SMIS 133240, alături de Primăria Sectorului 5  – lider de parteneriat și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc (P1).

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii suport de specialitate psihoterapie

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii suport de specialitate psihoterapie pentru grupul țintă în cadrul proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022, finanțat prin finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.


Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 12.07.2021, ora 16:00.


Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru Servicii de realizare materiale educaționale suport

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru Servicii de realizare materiale educaționale suport pentru activitățile non-formale în cadrul proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022, finanțat prin finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.


Dacă sunteți interesați, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 29.06.2021, ora 16:00.


Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru materiale consumabile/ birotica/ educative

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru materiale consumabile/ birotica/ educative pentru programele de formare cadre didactice + 1 workshop Affirmative Art în cadrul proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022, finanțat prin finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.


Dacă sunteți interesați, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 29.06.2021, ora 16:00.