ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii dezvoltare program de formare ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă”

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru serviciidezvoltare program de formare ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă” în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”, Cod SIPOCA/SMIS2014 – 1084/151411.


Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 21.12.2022, ora 16:00.


Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.