Donează Acum
Skip to main content
optimizare, dialog, social, formare, consiliere

ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate

Cod SMIS 301548

Proiectul  ”ConnectOSC – Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate” este implementat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov și este cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare (PEO).

Obiectiv de politică: O Europă mai socială

Prioritate: P1.Modernizarea instituțiilor pieței muncii

Operațiune: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu participarea societății civile

Durata proiectului: 24 luni, 01.06.2024 – 31.05.2026

Implementat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov

Valoare totală și nerambursabilă: 4.955.164,60 RON

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 4.211.889,91 RON

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.

optimizare, dialog, social, networking
ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate
ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate
ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate
ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate
ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate
ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate

Proiectul se adresează unui număr de 30 de entități, care vor beneficia de servicii de sprijin pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a furniza măsuri active de ocupare pe piața muncii, de a contribui la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate, de a deveni membri activi ai societății civile și parte activă a dialogului civic la nivel local si național. 

Totodată, proiectul urmărește îmbunătățirea managementului organizațional al celor 30 de organizații, prin furnizarea a două cursuri de formare pentru minim 70 de angajați/membri/voluntari ai acestora, urmărind dezvoltarea lor profesională pe două paliere: management și interacțiunea cu beneficiarii, prin cursurile de Manager de proiect și Designer instrucțional oferite. 

Nu în ultimul rând, proiectul vizează facilitarea și consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, prin acțiuni integrate care au ca scop înființarea și dezvoltarea unei rețele naționale pentru schimb de bune practici. 

Prin activitățile proiectului, se urmărește capacitarea organizațiilor astfel încât acestea să contribuie la revitalizarea dialogului civic, să se implice activ în consultări publice și să își asume un rol important în realizarea politicilor publice în domeniul ocupării și formării profesionale.

Totodată, prin consolidarea parteneriatelor pentru ocupare și formare, organizațiile vor avea acces sporit la resurse, bune practici și oportunități de dezvoltare, astfel încât să contribuie la incluziunea categoriilor dezavantajate și de a participa la furnizarea de măsuri active de ocupare.

Obiectiv general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este acela de a facilita și consolida dialogul social și parteneriatele pentru ocupare și formare, prin creșterea capacității a 30 de organizații de a furniza măsuri active de ocupare pe piața muncii, de a contribui la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate, de a deveni membri activi ai societății civile și parte activă a dialogului civic la nivel local și național.

Obiectiv specific 1 – Consolidarea capacității de intervenție pe piața muncii a celor 30 de organizații implicate în proiect pentru furnizarea de măsuri active de ocupare, prin digitalizarea activității acestora și prin oferirea de servicii de sprijin în domeniul consilierii și orientării în carieră și furnizarea de conținut digital cu diferite tematici.

Obiectiv specific 2 – Îmbunătățirea managementului organizațional al celor 30 de organizații implicate în proiect prin furnizarea a două cursuri de formare pentru minim 70 de angajați ai acestora, urmărind dezvoltarea profesională a acestora pe două paliere: management și interacțiunea cu beneficiarii.

Obiectiv specific 3 – Facilitarea și consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, prin acțiuni integrate care vizează înființarea și dezvoltarea unei rețele naționale pentru schimb de bune practici, organizarea a 5 evenimente dedicate revitalizării dialogului civic și crearea și desfășurarea a 2 campanii de conștientizare, informare și promovare a rolului OSC în dezvoltarea dialogului civic și implicarea actorilor sociali pe piața muncii.

Obiectiv specific 4 – Realizarea și promovarea unor planuri de măsuri pentru consolidarea parteneriatelor pentru ocupare și formare, personalizate pentru cele 30 de entități implicate în proiect, facilitând adaptarea lucrătorilor la noile oportunități și necesități ale pieței muncii inclusiv în contextul tranziției către economia verde.

Grup Țintă I

30 de entități 

Entități = Asociații și fundații, inclusiv federații, înființate cf O.G. nr. 26/2000 și care au ca obiective și implementarea de măsuri specifice pieței muncii, cu sediul social în regiunile mai puțin dezvoltate de implementare – nu pot participa entități cu sediul în Bucuresti sau Ilfov

Măsurile specifice pieței muncii pot fi parte din domeniile (dar fără a se limita la): 1. stimularea ocupării prin măsuri de informare, consiliere, mediere pe piața muncii; 2. formare profesională a adulților; 3. ocupare pe cont propriu prin antrenoriat; 4. stimularea dialogului civic pe piața muncii 

Grup Țintă II

70 angajați/membri/voluntari/specialiști ai partenerilor sociali

Persoane care au împlinit 18 ani, și au o relație contractuală cu Entitățile din Grup Ținta I și au domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate de implementare

Sumar indicatori prestabiliți de realizare

 1. 5SO03_Entități sprijinite (pentru creșterea capacității organizațiilor societății civile) – Regiune mai puțin dezvoltată – Țintă: 30,00 număr entități
 2. 5SO01_Participanți în programe de pregătire – Regiune mai putin dezvoltată – Țintă: 70,00 număr persoane

Sumar indicatori prestabiliți de rezultat

 1. 5SR01_Participanți care au finalizat formarea cu certificat/care au participat la schimb de bune practici/ instruiri – Regiune mai puțin dezvoltată – Țintă: 68,00 număr persoane
 2. 5SR03_Entități active din societatea civilă cu capacitatea consolidată pentru activități specifice pieței muncii – Regiune mai puțin dezvoltată – Țintă: 30,00 număr entități
 • 1 instrument online de profilare și testare vocațională
 • 30 de entități care beneficiază de instrumente moderne, digitale pentru profilarea și consilierea pe piața muncii 
 • Minim 3 rapoarte de monitorizare a activității în cadrul platformei realizate
 • 360 sesiuni de sprijin pentru consolidarea consilierii și orientării în carieră – 2 rapoarte finale de progres 
 • Minim 12 materiale educaționale realizate și încărcate pe Portalul de resurse 
 • 1 analiză inițială la nivelul tuturor organizațiilor din grupul țintă 
 • 30 planuri de măsuri adaptate la nevoile fiecărei organizații din GT
 • 1 rețea digitală pentru networking și schimb de experiență dezvoltată 
 • 4 evenimente de tip workshop/masă rotundă realizate 
 • Minim 60 de participanți la evenimente de tip workshop/masă rotundă realizate 
 • 1 eveniment dedicat dezbaterilor și networkingului pe tematica dialogului social
 • Minim 40 de persoane participante la eveniment dedicat dezbaterilor și networkingului pe tematica dialogului social 
 • 2 campanii de conștientizare, informare și promovare desfășurate

Beneficiile Entităților participante în Proiect:

 1.  Creșterea gradului de digitalizare prin oferirea accesului la un instrument digital prin care persoanele care își caută un loc de muncă sunt profilate și le sunt indicate job-uri potrivite abilităților lor (element diferențiator pe piața muncii față de agențiile de recrutare, fiind un instrument  de selecție, inducție, retenție și dezvoltare a angajaților). În plus, ONG-urile vor putea folosi instrumentele inclusiv în propria organizație, ceea ce va duce la întărirea capacității acestora, la creșterea performanței și inovației echipei. 
 2.  Sprijin pentru consiliere și orientare în carieră, prin experții proiectului, care vor realiza planuri individualizate, vor monitoriza progresul și vor propune intervenții acolo unde este cazul.
 3.  Furnizarea de conținut digital cu diferite tematici: economie circulară, sustenabilitate, competențe și meserii verzi, responsabilitate socială etc. Aceste resurse educaționale vor ajuta organizațiile să înțeleagă mai bine transformările care au loc în domeniul economic în contextul schimbărilor climatice, astfel încât acestea să poată anticipa nevoile pieței muncii și să poată contribui la adaptabilitatea, reziliența și la creșterea competențelor verzi ale beneficiarilor lor.
 4.  Realizarea unei analize inițiale la nivelul tuturor organizațiilor din grupul țintă și ulterior a unor planuri de măsuri propuse în funcție de rezultatele analizei inițiale și de nevoile actuale ale pieței muncii, pentru fiecare entitate membră GT
 5.  Rețea digitală pentru networking și schimb de experiență dezvoltată prin 4 evenimente de tip workshop/masă rotundă și 1 eveniment național de networking
 6.  Promovarea serviciilor membrilor GT prin intermediul paginilor de social media ale proiectului 
 7.  Realizarea unei analize inițiale la nivelul tuturor organizațiilor din grupul țintă și ulterior a unor planuri de măsuri propuse în funcție de rezultatele analizei inițiale și de nevoile actuale ale pieței muncii, pentru fiecare entitate membră GT
 8.  Rețea digitală pentru networking și schimb de experiență dezvoltată prin 4 evenimente de tip workshop/masă rotundă și 1 eveniment național de networking
 9.  Promovarea serviciilor membrilor GT prin intermediul paginilor de social media ale proiectului.
 1.  Cursuri de specializare (manager de proiect și designer instrucțional, ambele acreditate ANC)
 2.  Dialog civic, optimizarea și eficientizarea activității prin folosirea instrumentelor digitale
 3.  Evenimente de networking și participarea la noi parteneriate care pot duce la oportunități sporite de dezvoltare personală, ușurința în scrierea și implementarea proiectelor viitoare
proiect, implementare, formare, training
Share