MISIUNE ȘI VALORI

misiune

MISIUNEA noastră este de a susține educația de calitate, prin furnizarea de programe de formare pentru cadrele didactice, programe de coaching și dezvoltare personală pentru copii, elevi și studenți, promovând totodată o schimbare de perspectivă în zona educațională în ceea ce privește importanța competențelor socio-emoționale.

 

Ca urmare a studiilor, cercetărilor și cazurilor de bune practici la nivel European considerăm că dezvoltarea competențelor socio-emoționale de la vârste fragede are impact pe termen mediu în creșterea numărului de tineri care finalizează ciclurile de învățământ si continuă studiile, iar pe termen lung în scăderea numărului de persoane în risc de șomaj, sărăcie și excluziune socială ca urmare a unei educații personale și profesionale de calitate.

 

Prin FORMATORII noștri, organizam și susținem cursuri de formare continuă și dezvoltare profesională a personalului didactic și didactic auxiliar, a personalului de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar pe teme de consiliere și dezvoltare personală, bullying și TIC, cu un puternic accent pe incluziune socială și școlară, egalitate de șanse și nediscriminare.

 

Totodată, după participarea la acest programe, profesorii îi pot ajuta ulterior pe elevi să își descopere potențialul, să se adapteze ușor la schimbare și sa comunice eficient. Fiind un model de echilibru, profesorul devine un model pentru elevi și pentru colegii lor.

 

VALORILE noastre sunt:

 • Dezvoltarea socială

 • Învățarea consistentă și continuă pe tot parcursul vieții pentru cadre didactice și tineri  

 • Echitate

 • Acces egal pentru toți copiii și tinerii la o educație de calitate

NE IMPLICĂM ÎN:

 • organizarea si desfasurarea de cursuri de formare continua si dezvoltare profesionala a personalului didactic si didactic auxiliar, a personalului de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar;

 • organizarea de activitati didactice si extracurriculare pentru toate formele de invatamant, filierele, profilurile si specializarile;

 • realizarea de activitati pedagogice, de indrumare si sprijin, coaching si dezvoltare personala, precum si a celor extracurriculare pentru copii, elevi si tineri;

 • promovarea, formarea, consilierea, orientarea in cariera si dezvoltarea personala si profesionala a copiilor, tinerilor si adultilor

 • sustinerea dezvoltarii sociale;

 • acordarea de ajutoare materiale, financiare si consiliere pentru diverse institutii publice care le folosesc pentru imbunatatirea calitatii vietii sau a serviciilor oferite populatiei;

 • acordarea de ajutoare materiale, financiare si consiliere pentru copii, tineri si adulti, care sufera de boli grave sau care necesita proceduri de urgenta medicala;

 • acordarea de ajutoare materiale, financiare si consiliere pentru copii, tineri si adulti, aflati in nevoie.