Comunicate

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru achiziția unui instrument de comunicare, învățare și evaluare colaborativă la nivel de grup țintă

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru achiziția unui instrument de comunicare, învățare și evaluare colaborativă la nivel de grup țintă în cadrul proiectului GRIT4EDU, Cod SMIS 2014+: 153367

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 03.02.2022

Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de realizare materiale audio-video, în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de realizare materiale audio-video, în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă” – Cod SIPOCA 1041/ Cod MySMIS2014+ 151412

Toți cei interesați sunt rugați să transmită oferte până la data de 31.01.2023, ora 16:00.

Rezultate obținute în al doilea an de proiect ZEST4EDU - O nouă perspectivă în educație

În anul 2 de activitate în cadrul proiectului ZEST4EDU - O nouă perspectivă în educație, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO-AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia au adus un aport important în implementarea proiectului.


Rezultatele principale obținute în perioada 16.11.2021-16.11.2022:

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii dezvoltare program de formare ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă”

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru serviciidezvoltare program de formare ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă” în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”, Cod SIPOCA/SMIS2014 – 1084/151411.


Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 21.12.2022, ora 16:00.


Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

Demarare proiect GRIT4EDU cod SMIS 153367

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectiv specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând minorităților roma și elevii din mediul rural / Obiectiv specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Mesaje de motivație, curaj și determinare transmise de speakerii invitați la cel de-al doilea eveniment de conștientizare al Campaniei #CurajulNUareGen, organizat de Asociația GO-AHEAD în județul Suceava

curs

Joi, 20 octombrie 2022, la Palatul Alexander din Suceava  a avut loc cel de-al doilea Eveniment de Conștientizare al Campaniei #CurajulNUareGEN desfășurat de Asociația GO-AHEAD împreună cu Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii pentru evenimente - speaker/moderator evenimente conștientizare

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii pentru evenimente - speaker/moderator evenimente conștientizare, în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 03.10.2022, ora 16:00.

 

Ofertele se depun electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro .

Comunicat de presă - Lansare proiect „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/MySMIS: 1084/151411

Asociația GO-AHEAD implementează începând cu 08.07.2022 proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/ MySMIS: 1084/151411, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul se derulează cu sprijinul Primăriei Sectorului 4, în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală semnat în martie 2021.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii formare profesională - curs comunicare externă

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii formare profesională - curs comunicare externă.

 

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii formare profesională - curs comunicare externă, în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 12.08.2022, ora 16:00.

 

CĂUTĂM VOLUNTARI

Vrei să iei parte la un proiect educațional menit să schimbe mentalități?
Îți dorești să te implici în activități educaționale ce au scopul de a oferi șanse egale la educație fetelor, de a reduce abandonul școlar și a crește calitatea actului de învățământ?
Te așteptăm în echipa noastră!

 
Cine suntem?
 
Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este schimbarea la nivelul educațional (șanse egale, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). 

Rezultate obținute în primul an de proiect „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153

🎓În primele 12 luni de activitate în cadrul proiectului „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița și cu Asociația ”GO-AHEAD” au adus un aport important în implementarea proiectului.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de terapie de grup pentru elevi si profesori

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de terapie de grup pentru elevi si profesori în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 15.10.2021, ora 16:00.

Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii formare profesională - curs fundraising on-line

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii formare profesională - curs fundraising on-line în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne transmiteți oferta până la data de 08.10.2021, ora 16:00.