Donează Acum
Skip to main content

COST CURS: Între 490-700 lei în funcție de numărul de locuri achiziționate

Scurtă descriere

Programul de formare “Metode de eficientizare a activității profesionale prin utilizarea TIC”, cu o durată de 90 de ore distribuite astfel: activități teoretice – 27 ore (30%); aplicații practice – 54 ore (60%) și evaluare – 9 ore (10%), își propune să răspundă nevoilor personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de a acumula cunoștințe de utilizare a instrumentelor TIC, atât pentru formarea lor continuă profesională, cât și pentru a oferi sprijin elevilor și copiilor.

Beneficii

 • Dobândirea de noi cunoștințe de operare PC și dezvoltarea interesului față de metode noi de a integra noile tehnologii și de a eficientiza ritmul zilnic de lucru;
 • Cunoașterea și utilizarea practică a instrumentelor TIC și echipamentelor IT;
 • Planificarea, organizarea și desfășurarea eficientă activității prin utilizarea unor instrumente TIC și echipamente IT;
 • Cunoașterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru;
 • Obținerea a 22 credite profesionale transferabile.

Tematica

 • Sisteme de operare
 • Echipamente IT
 • Microsoft office
 • Metode colaborative de lucru
 • Aplcații mobile
 • Resurse ce pot fi utilizate la clasă
 • Securitatea pe internet
 • Drepturile de autor

Criterii de selecție

Programul de formare se adresează personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

Locații de desfășurare:

Online sincron (Zoom), asincron (pe platforma de eLearning)

Testimoniale Cursanti

Intenționez să aplic metodele învățate la curs în activitatea profesională deoarece ”însuflețesc” procesul didactic și corespund preocupărilor actuale ale elevilor.

Profesor Ruscova, jud. Maramureș

Aplicând cele învățate la curs am observat un interes crescut al elevilor față de conținutul predat, o participare activă a acestora în cadrul activităților educative, precum și stimularea comunicării/ colaborării între elevi.

Profesor Brașov

Vocea caldă, răbdarea și aplecarea formatorului spre cursanți, pe lângă bagajul vast de cunoștințe pe care îl deține a făcut ca acest curs să fie plăcut, orele petrecute în echipă să fie spornice, atractive și pline de lucruri interesante. Benjamin Franklin spunea că ”fără dezvoltare continuă și progres, cuvinte cum ar fi îmbunătățire, reușită și succes nu au nici un sens.” Vă doresc inovare permanentă și mă bucur că am avut ocazia să particip la unul dintre cursurile d-voastră. Vă mulțumesc!

Profesor Petroșani

Înscriere la curs

*după completarea formularului veți fi contactat pe email de colegii noștri și veți primi detaliile de plată, calendarul de desfășurare și documentele necesare pentru completarea dosarului de înscriere.

Share