Donează Acum
Skip to main content

COST CURS: Între 490-700 lei în funcție de numărul de locuri achiziționate

Scurtă descriere

Programul de formare “Consilierea elevilor în vederea orientării școlare și profesionale de succes”, cu o durată de 60 de ore, vizează abilitarea cadrelor didactice pentru a facilita acest proces anevoios pe care trebuie să-l parcurgă elevii și atinge puncte esențiale care trebuie să fie atinse și explorate de către elevi. Programul de formare va aborda aspecte ce țin de:

 • autocunoaștere și imaginea pe care o au despre ei înșiși
 • capacitatea de a comunica eficient și a gestiona inerentele conflicte care survin
 • capacitatea de a se prezenta pe sine și a utiliza strategii de marketing personal
 • capacitatea de a-și gestiona propriul proces de învățare și a stăpâni deprinderi eficiente de studiu și strategii de învățare
 • capacitatea de a-și gestiona cu succes stresul, în special în contexte de evaluare
 • dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor, unul din cei mai importanți predictori ai succesului academic, dar și social
 • capacitatea de a sintetiza toate aceste informații relevante despre sine pentru a-și construi o identitate vocațională în baza căreia  să poată lua decizii adecvate privind propria carieră și de a-și construi o carieră în acord cu propriul sistem axiologic și aspirațional.

Orientarea programului de formare este preponderent practică, astfel că participanții vor avea oportunitatea nu doar de a pune în practică informațiile transmise, ci, prin participarea activă de a se dezvolta personal, de a-și întări încrederea în propria persoană, în capacitatea de a-și argumenta punctele de vedere și a susține o perspectivă asupra lucrurilor, vor avea oportunitatea de a-și dezvolta propriile abilități de exprimare liberă și de a oferi propriile exemple de bună practică și a împărtăși propria experiență cu ceilalți participanți.

Beneficii

 • Dobândirea de noi competențe metodologice, comunicare și relaționare, de evaluare a elevilor, psiho-sociale, tehnice și tehnologice, managementul carierei;
 • Dobândirea a minimum 18 CPT – maximum 20 CPT;
 • Fiecare participant va avea oportunitatea de a aduce în discuție cazuistica personală și va putea beneficia de experiența celorlalți participanți la grup;
 • Dobândirea de cunoștințe, abilități, tehnici, instrumente specifice, legate de consilierea elevilor și orientării vocaționale, precum și dezvoltarea altor abilități precum: capacitatea de a lucra în echipă, respectul pentru sine şi celălalt, dezvoltarea abilităților de exprimare liberă, în fața unui auditoriu, dezvoltarea abilităților de argumentare a unui punct de vedere, dezvoltarea inteligenţei emoţionale, dezvoltarea încrederii în sine şi în ceilalţi;
 • Acoperirea unor aspecte ce țin de autocunoaștere și imaginea și stima de sine a elevilor, capacitatea de a comunica eficient și a gestiona conflictele, capacitatea de a-și gestiona propriul proces de învățare și a stăpâni deprinderi eficiente de studiu și strategii de învățare, capacitatea de a sintetiza toate aceste informații relevamte despre sine pentrua-și construi o identitate vocațională.

Tematica

 • Noțiuni introductive privind consilierea și orientarea școlară și profesională
 • Autocunoaștere și dezvoltare personală
 • Abilități de comunicare. Gestionarea conflictelor
 • Managementul informațiilor si învățării
 • Stresul și controlul stresului
 • Inteligența emoțională
 • Consiliere în carieră

Criterii de selecție

Programul de formare se adresează: personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal de predare, personal de conducere, de îndrumare și de control).

Locații de desfășurare:

Online sincron (Zoom), asincron (pe platforma de eLearning)

Testimoniale Cursanti

Mi-am dezvoltat modul de abordare în consilierea elevilor la clasă. Pe plan personal am descoperit noi aptitudini legate de gestionarea stresului și abordarea situațiilor critice.

Profesor Reșița

Copiii au fost mai apropiați de mine, și-au cunoscut mai bine aptitudinile și capacitățile proprii în procesul de autocunoaștere.

Profesor Tulcea

Am mai multă răbdare să-i ascult pe elevi și încerc sa îi ajut să își aleagă ce este mai potrivit fiecăruia.

Profesor Pătulele, Mehedinți

Înscriere la curs

*după completarea formularului veți fi contactat pe email de colegii noștri și veți primi detaliile de plată, calendarul de desfășurare și documentele necesare pentru completarea dosarului de înscriere.

Share