Donează Acum
Skip to main content

Ca parte a proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, Asociația GO-AHEAD lansează 12 materiale audio-video de tip podcast cu titlul „Activ în comunitatea mea” publicate în perioada aprilie-mai 2023.

Materialele urmăresc educarea cetățenilor județului Prahova pe teme de cetățenie activă și digitală. Invitații la podcasturi au subliniat faptul că cetățenii au un rol activ în construirea unei societăți democratice, mai bune, iar formarea abilităților și atitudinilor specifice unei cetățenii active este esențială. Pe lângă faptul că își cunosc drepturile și responsabilitățile, cetățenii activi dau dovadă de solidaritate față de alte persoane și sunt gata să contribuie la bunul mers al societății. Dezvoltarea cetățeniei active și a competențelor civice se numără printre noile priorități ale strategiilor europene de cooperare în domeniul educației și formării, care subliniază rolul educației în promovarea echității și nediscriminării, precum și a valorilor fundamentale, a competențelor interculturale și cetățeniei active. În același timp, dezvoltarea unui număr din ce în ce mai mare de soluții și servicii digitale vin în sprijinul cetățeanului, și contribuie la asigurarea transparenței decizionale și a unei mai bune guvernări.

Podcasturile prezintă subiecte informative, prezentări de bune practici de cetățenie activă și digitală, modalități prin care cetățenii se pot implica în procesele decizionale, modalități prin care cetățenii se pot informa cu privire la date, statistici, informații de interes public etc, prezentarea unor instrumente digitale disponibile la nivel județean și modul în care acestea pot fi folosite.

În episoadele de podcast sunt abordate tematici precum educație pentru democrație participativă, drepturile omului, cetățenie activă și implicarea în viața comunității, drepturi cetățenești la nivel local, principiile de bază ale democrației participative.

Printre invitații participanți în cadrul materialelor se numără:
•    Alina Dumitrache – Director și Fondator Liceul Româno-Finlandez
•    Radu Nicolae – Asociația pentru cooperare și dezvoltare durabilă
•    Roxana Domnica – Fondator al Comunității de networking MORE NETWORKING
•    Cristian China Birta – Co-fondator Agenția de comunicare integrată KOOPERATIVA 2.0
•    Cătălin Dinu – Asociația Niciodată Singur
•    Maria Duduman – Fondator Platforma FĂ BINE
•    Alexandra Bălșeanu – Președinte Asociația GO-AHEAD
•    Cristian Apostol – Vicepreședinte Consiliul Județean Prahova
•    Adeline Duca- Vicepreședinte și Director de Fundraising Asociația GO-AHEAD
•    Alexandra Cristea – Specialist fundraising & development

Materialele sunt gratuite, fiind  promovate în cadrul campaniilor de conștientizare online și offline, de către Asociația GO-AHEAD prin intermediul canalelor media proprii.
Episoadele sunt disponibile online, pe canalul de youtube al Asociației GO-AHEAD (@asociatiagoahead) și se pot accesa la acest link sau urmări pe canalul Asociației pe platforma Spotify, acces pe acest link.

Episoadele de tip PODCAST – „ACTIV în comunitatea mea” sunt materiale audio-video realizate de Asociația GO-AHEAD în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, cod SIPOCA/SMIS 2014+: 1041/151412, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, pe teme de educație pentru democrația participativă și drepturile omului, cetățenia activă și implicarea în viața comunității, drepturi cetățenești la nivel local, principiile de bază ale democrației participative.

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”
Cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412
Data de începere: 11.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei.
Finanțare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 61.739,66 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Pentru detalii suplimentare despre proiect: Ilinca Georgescu, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / proiectepoca@go-ahead.ro

151412_Comunicat de presă_Podcasturi_ MAI 2023
………………………………………………..
Cine este ASOCIAȚIA GO-AHEAD?
GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea societății prin educație.
Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului.
GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni care-și cunosc propriile drepturi și responsabilități și sunt conștienți de rolul lor activ în societate. Misiunea GO-AHEAD este integrarea dezvoltării socio-emoționale și consilierea în procesul educațional din România, urmârind astfel creșterea calității actului educațional, incluziunea socială și șansele egale la educație.
Prin viziunea asociației, copiii și tinerii noștri vor fi pregătiți să răspundă provocărilor secolului 21, având alături de ei mentori, părinți și profesori dedicați, capabili să le stimuleze curiozitatea, dezvoltarea emoțională și să-i ajute să-și valorifice potențialul.

 

Share